Sjelesang, poesi fra hjerte

Når rytmene taler, i pulserende toner,  
det viskes så stille …. hører du meg?