Sjeletempo – Temperamenter

Jeg har alltid vært fasinert av personlige drivkrefter og har i store deler av mitt liv forsket på menneskers ulike væremåter og motivasjon. Jeg skrev også min master i forhold til hvordan ledere opplevde sin tidsbruk. Som Leder og veileder har jeg fra barnsben sett at folk motiveres av ulike ting og at dette også ble tydelig i mine første fritidsaktiviteter.

Noen er opptatt av å spille/synge solo, noen vil være en del av en stor gruppe og noen stå litt på utsiden og lurer på om de skal være med eller ikke. Allerede på turningen som 13 åring ble det tydelig hvilken driv noen hadde for å ville stå i første rekke, mens andre synes det var tryggest og så lengre bak. Jeg huske man en gang her i livet da jeg lurte på om jeg hadde vært anderledes om jeg «hadde lært meg å stille meg sist i køen»… hehe, min egen humor på sterk fremdrift og leder drivkrefter 🙂

I det Store norske leksikon står det som følger;

Klassifikasjon av temperament som personlighetstyper

Gjennom historien har temperament vært forsøkt gruppert på ulike måter.
Oldtidsklassifikasjonen utskilte fire former.

  1. Det sangvinske temperamentet (av latin sanguis, ‘blod’) var kjennetegnet ved en «brusende», «blodfylt» og lett bevegbar væremåte, lystighet og letthet, glede og munterhet.
  2. Det melankolske temperamentet (av gresk melas, ‘sort’, og khole,‘galle’) var kjennetegnet ved tungsindighet, dysterhet, lukkethet og kontemplativ grubling.
  3. Det koleriske temperamentet (av gresk khole, ‘galle’) var kjennetegnet ved hissighet, oppfarenhet og irritabilitet.
  4. Det flegmatiske temperamentet (av gresk flegma, ‘slim, seig kroppsvæske’) var kjennetegnet ved sindighet, støhet og ro, men også ved en viss treghet.

Jeg ble allerede på 90 tallet fasinert da jeg fant bok om ulike sjeletempo ( i kristelig lys !). Her som vist i boken fra 1927 skrevet av Ole Hallesby «Hvilken type er du?»

Eksempler
I min tid som coach innen team og ledelse brukte jeg ofte å synliggjøre de ulike drivkreftene som ligger i våre gener. Under er ulike bilder jeg brukte som et utgangspunkt for ulike «arketyper» og som en visuell oversikt over fokusområder, sjelstempo og drivkrefter. Dette er eldgammel teori og det ligger ofte i bunnen av de fleste personlighetstype inndelinger. Det arbeides med mer moderne oppdateringer …. men det får komme etterhvert 🙂

Det er også et spenn i «personlighetstrekk» og hva som er en sterke og svake side. Det er ikke feil , men kan være ubevist hva som skjer når en er i en presset og stresset situasjon. Kort fortalt og som eks legges det ved bilder under som viser de ulike temperamentene og en kan reflektere over balansen i «for mye og for lite» personlighetstrekk innen Fasthet, Handlekraft, Sosial, Samhandlende, Trygg, Omsorgsfull, Grundig og Vurderende.