Higher Self Support

Her kommer mer om ..

Sjelens evolusjon -Soul Integration.

  • Hva er Higher Self og hvordan skape bevisst kontakt
  • Esoterisk astrologi
  • «The Rainbow Bridge»
  • Aktivering / energikoder, når en ønsker «ut av de evindelige sirkler», indre utvikling kaller…