Deva Light – mot fullmåne

Det går mot årets første fullmåne og noen kan føle mer kontakt med andre dimensjoner. Det er ulikt for hvordan vi sanser inn energier, men bruk gjerne intuisjonen din – ditt indre kompass. Her er to nye bilder som ville ut i kveld og flere ligger om du følger linken til DivinLight.Love siden

Divine Guardian

Her kommer en Divine Guardian ( Deva of Holy Heart Flame)  og en Holy Heart Flame Mandala som er laget av Deva lyset.  Disse er laget med henhold til nytt prosjekt som kommer ca våren 2021. Det jobbes med prosjeketplaner ..men … i disse tider vet en aldri helt hva som skjer når. Uansett  samles mye av min visdom og kunst på mange plan etter en hektisk transformasjonsperiode. Noe sluttes, gir slipp og annet kommer da frem  fra tidligere utprøvinger. Jeg må ofte teste ting litt for tidlig, så må det legges bort, for så å ville utarbeides igjen…. så vi får se hva som skjer.