Troverdig Lederskap

Du inviteres til egen refleksjon;
Hvem er jeg og hvordan vil jeg ledes?
Hva mener jeg og hva er mitt beste?
Hvorfor trenger jeg mitt lederskap?
Når er det på tide å lede seg selv?
Hvilke mål og ønsker har jeg for dette livet mål? 


Lederskap og egen mobilisering.

Vi er alle ledere i mer eller mindre grad, du kan være alene, men likevel måtte lede deg selv. Du kan være mor og måtte lede dine barn i en travel hverdag. Du kan være bedriftsleder, kordirigent eller fotballtrener. Jeg påstår at alle er ledere i mer eller mindre grad og  driver en eller annen form for lederskap. 

Det trengs ledere for å nå mål og for å stake ut veien, det krever mobilisering av krefter og fokus mot mål. Det kreves vilje til å gå nye veier og skulle ta ansvar for sitt eget liv og sin egen lederstil. 

Ledelse er viktig for å lede deg selv til å ta ansvar for hvilken vei du vil gå, hvilken mat du vil spise og hvem du vil være sammen med i dette livet. På det spirituelle plan kan du måtte lede din egen selvutvikling og være din egen motivator innen følsomme prosesser som fører en inn i ukjent terreng.  Mitt tips er å sette litt fokus på :

Hvordan du leder deg selv i tøffe perioder
Hvordan motiverer du deg selv
Hvordan du gir deg selv tilbakemeldinger

For å nå sine drømmer og se sine mål gå i oppfyllelse, så kreves det lojalitet til en selv og å være sin egen heiagjeng som motiverer underveis. Når en driver med lederutvikling så er det et krav å vite hvilken lederstil du har. Du kan bli utfordret på hva som er typisk deg som leder og hvilke lederegenskaper du har. Det er ikke alltid så lett å være klar over egen lederstil om du ikke driver med selvobservasjon og  er bevisst tilstede i din egen selv- og lederutvikling.  

Når det gjelder spirituelt  lederskap så trenger det ikke være så annerledes enn andre lederroller, men en ser ofte at det er stor fokus på sansene og ikke minst følelsene som ligger i livets spirituelle tema. Det er som en går dypere inn i selvutvikling og inviterer sin innerste spirit/sjel  til å være med på livets oppdagelser. 

Det kan også være der en skifter hovedfokus fra hjernen i hodet til hjernen i hjerte. Vi skal ikke slutte å bruke hodet, men lytte mer på den indre hjertelige forståelse. Det er som en ny æra for det hjertelige lederskapet, der vi ærer vår kropp, sjel og sinn i en felles væren. 

Troverdig lederskap

Det kreves mot og styrke til å se seg selv som leder og ville være en autentisk  lærer/leder  som utfører sitt autentiske lederskap. Autentisitet betyr ekthet og i betydningen her kan det være å ”være seg selv” på en ekte måte. Å forstå autentisitet (uten her å ta det psykologiske og psykoanalytiske perspektiv) er bl.a  å være klar over sin væremåte  i ulike roller, være selvbevisst, ha selvinnsikt og ha et bevisst forhold til sine verdispørsmål.

Forstå autentisitet.

”å vite og å gjøre”, konsekvent samsvar mellom ord-handling”skape seg selv”, evnen til å samkjøre rollene sine,spille ulike roller som bindes sammen med et ekte jeg ”være seg selv”, trives med seg selv og vite hva som gjør en spesiell
 Rob Gofee og G. Jones

Å være seg selv, så gøy og så utrolig spennende å finne sin egen særegenhet. Det er denne livsreisen der en opplever seg selv i flere varianter, sine egenskaper og en væremåte som testes ut i livet.  Gleden over å finne sin kjerne i seg selv, erkjenne sin egenart og forstå seg selv på flere plan.  Jo mer en forsker, jo mer selvoppdagelse, jo mer bevisstgjøring og ikke minst selvforståelse. Det er når denne selvforståelsen begynner å demre at det er enklere å lede seg selv. Poenget er jo å leve sin forståelse og omsette dette i livsglede og kjærlighet. 

Du vil alltid være din egen leder selv også når du nekter å ta egne valg og ansvar. Det er din egen særegne lederstil som alltid vil vise seg, uansett om du nekter å følge  ditt innerste lederskap. Det er nettopp i de krevende livsepoker en trenger en sterk egen leder å støtte seg til.  Det kreves mot og la hjernen i hodet stole på hjernen i hjerte.  Det kreves tydelig egenmobilisering og bruk av sin skapelse for å være seg selv på sitt beste.

Teoriene sier at en troverdig leder skal vise/vite hvem han/hun er og være ekte i sin fremtoning. Det skal være samspill mellom det du sier og det du selv gjør/ utfører i din lederrolle. Hvordan skal vi så være ekte, unik, troverdig tilstede når vi hele tiden har så mange ulike roller i ulike samfunns settinger.   Det finnes jo roller som har sine spesifikke «regler» / sosiale normer. Du kan jo teste ut å se hva som er typisk deg og hvilken rolle du har som : 

venn
kjæreste / ektefelle
forelder 
i klubben 
på fritid
offer
på party/fest

Hva er typisk deg og hvordan leder du deg selv i slike «roller»?  Tar du ansvar for din egen oppførsel eller kan du lett bli et offer av de andre i situasjonen. Det er her bevisstgjøringen kan hjelpe en i å klappe en selv på skulderen eller gi seg selv en liten hjemmelekse. For meg handler det om å være sin egen spirituelle lærer og ta et bevisst lederskap i livet generellt.  

Jeg utfordrer deg til å bli bevisst din egen lederstil og dine lederegenskaper.

-I AM Holyheart-  «Sjelen Kaller»  2018