Verdien av frykt

Selvverd og egenverdi har ofte med å bli verdsatt som en del av et samfunn hvor en kan være en ressurs og føle sin naturlige livskraft. Det er fine ord og det skulle være så enkelt, likevel så er det utrolig stor fokus på frykt og konkurranse for at andre skal ha mer verdi en andre.

Hva er det med frykten for å ta plass, føle sin fantastiske egenverdi og skammen over å innrømme sin frykt? Hvorfor frykter vi ofte lyset og hvordan ble/blir mange oppdradd til å fornekte den indre lysende kraft?

Hva er EGENTLIG frykt og hva gjør frykten med deg og meg? Ja det er vel skrevet mange bøker om dette og ingen enkle svar for alle og enhver. Likevel vil jeg belyse mitt perspektiv og sette fokus på frykten som en ressurs og en følelse som virkelig for oss til å kjenne de indre kamper. Det er frykten som har vist meg mye i mitt liv og min sjelereise for å ville fusjonere med mitt sjelelys. Det har også vært et langt liv med erfaringer der folk har rygget unna når jeg kommer inn i et rom. Jeg trodde store deler av livet at jeg var «farlig» og skjønte ikke at hjerte lyset mitt ubevisst trigget andres skygger.

Det har også vært et liv der det har blitt mistenkeliggjort å kunne sanse sin sjel, se andres sjelelys og kommuniserer med sitt «divine høyere selv». Det er derfor deilig å kunne tilgi seg selv for et liv der jeg har prøvd å unngå å skremme andre. Tilgivelse for at jeg har tvilt på egen følelse og ikke skjønt hvorfor andre har frykten min tilværelse. Frykten er en utrolig påminner om hvor vi har våre skygger og hva som ønsker å belyses fra det indre.

Take care og la det inspirere til å føle din frykt som en venn som ønsker å bli oppgradert til visdom, selv om dette er et vanskelig tema – så vet jeg av erfaring at det lar seg gjøre…… om en vil ….. bruker tid og har trygge omgivelser.

Poenget mitt med dette innlegget var; Hvorfor frykter mange sin lysende indre kraft, hvorfor frykter vi å forløse frykten? Og ta ansvar for sine følelser og ikke legge skylden på andre som kan trigge noe som vil frem i ditt indre.