VilDu -Info

VilDu ble startet av den gang Inger M Pedersen som en forretningsidé  i 2000 og det ble opprettet firmaet VilDu Personalutvikling i 2001. Det ble mange år som motivator og kursholder, men som den personen jeg er- det er alltid endring og fremdrift! Firmaet går nå under VilDu v/ Holyheart.

De første 3 årene var det bredt fokus innen alle yrkesgrupper, i linken ligger en del avisartikler fra disse årene. Etter 3 år fikk jeg delta i Fram bedriftsutvikling der jeg etterhvert valgt å spisse det inn mot: Pedagogisk ledelse og pedagogisk veiledning, «Selvinnsikt i team og ledelse», «Kommunikasjon», Så gikk turen til samarbeid med Teamwork og fokus ble; «Arbeidsglede og medarbeiderskap»,

Jeg sertifiserte med innen ulike kartleggingsverktøy og var dermed innom; Karriereveiledning og rekruttering. Underveis utvidet jeg til «Humor og glede i endringstider», «Livsglede og motivasjon»,  og siste hovedsatsing var innen ; «Sjefskap, lederskap og vennskap».

Navnet ble senere endret til VilDu Utvikling og innhold endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og kunst/healing. De siste årene har det også vært mer kunstnerisk fokus og en  lærerik reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp, sjel og sinn. Jeg ønsker å samle alt jeg har erfart, lært og oppdaget i mitt liv, jeg ønsker å kunne bruk all kunnskap, visdom  og kompetanse på alle plan og samle det  i en portal – et nettverk  (pågående produktsutvikling…)  

Firmanavnet er nå tilbake til utgangspunktet VilDu? der poenget er å stille spørsmål; hva er ditt potensiale?  Hva er din drivkraft? hva vil du? hvorfor, hvordan…..m.m… 

Formell utdanning: Barnehagelærer, Lektor / Master i «Barnehage- og profesjonkunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Jobbet 10 år som styrer i barnehage.

Bedriften ble i 2018  flyttet til Raveien i Sandefjord og  jeg har  skrevet og gitt ut boken:   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«. Jeg ville skrive ned mye av min levde kunnskap, erfarte visdom og legge inn min egen selvinnsikt og personlige opplevelser innen selvutvikling.

VilDu 2021; Med utgangspunkt i mitt mangeårige fokus på Selvinnsikt, Spirituell healing, Tankefrihet/ Åndsfrihet arbeides det nå også med en ny formalisering, organiseringsform og et nytt nettverk. «Healing Charity»;er en del av et livsverk/ langtidsprosjekt og vil bli mer og mer synlig våren 2021. 

Dette er en del av min sjelsoppgave og mitt mål i forhold til stimulerer enkeltpersoner til mobilisering av livskraft! Underveis er dette også mitt  bidrag til samfunns / spirituell dugnad ved å gi privatpersoner tilgang til å bruke bildene  mine som ligger på disse websidene VilDu , SjelenKaller og Healing Charity .

Bilder og materiale som finnes på disse websider tilhører VilDu v/Holyheart og er tilgjengelig for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er kunn gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges/brukes videre uten tillatelse fra opphavseier. Navigasjon på sidene: Føl hva som er best for deg, bruk intuisjonen og ta ansvar for egne valg.

Min spesialkompetanse er å være endringskonsulent, leder, veileder, mediator og stå i alle typer av omstillinger/overganger.  Som multisjel er  min hovedressurs  å være tilkoblet høyere selv/gruppe bevissthet  og telepati (snakker på sjeleplan),  ser/føler/ synliggjør energier,  ser intuitivt enkeltindividet med deres sjelepotensial og har en evne til å fange opp / synliggjøre  team/gruppe-potensiale.  

Mitt  hovedfokuset videre å være  spirituell leder/mentor, spirituell healer, alkymist,  mediator / budbringer og kommuniserer direkte fra «higher mind/higher heart/higher self»  og min gruppebevissthet. Navnet Holyheart kom til meg i en lang prosess for 3 år siden og det er i forbindelse med mitt forhold og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame.   

Velkommen til å åpne nye dører i ditt indre, til å oppdage ditt lysende potensiale, velkommen til å selvoppdagelse,  og velkommen til å erfare hva som får deg til å føle livsglede som enkeltperson, leder og teamarbeider. Det er dine valg 

VilDu
I AM Holyheart,

 – Healing Charity Spirituell leder,  mentor/veiviser, healer, katalysator og budbringer/mediator. www.VilDu.no,  www.Soul.Supportwww.Holyheart.no , www.Åndsfrihet.no,  www.SjelenKaller.no   www.Healing.Photos ,    www.JegSerDeg.no,  +++ (opptil 44 aktive domener)