VilDu Utvikling Info

Det begynte i de dager…. VilDu Personalutvikling ble grunnlagt i 2001 og de første 10 årene var det fokus på: Pedagogisk ledelse og veiledning, «Arbeidsglede og medarbeiderskap»,  «Livsglede og motivasjon», «Selvinnsikt i team og ledelse» og «Sjef, leder og venn».

Teamene har endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing. De siste årene har det var mer kunstnerisk fokus og vært en lang reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp, sjel og sinn. Jeg ønsker å samle alt jeg har erfart, lært og oppdaget i mitt liv, jeg ønsker å kunne bruk all kunnskap, visdom  og kompetanse på alle plan og samle det ……… (pågående produktsutvikling…)

Formell utdanning: Barnehagelærer, Lektor / Master i «Barnehage- og profesjonkunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Barnehagelærer ( jobbet 10 år som styrer i barnehage).

Bedriften ble i 2018  flyttet til Raveien i Sandefjord og der jeg har brukt tiden til å skrive  boken :   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«.

2020/2021; Med utgangspunkt i mitt inderlige fokus på Åndsfrihet arbeides det nå med en ny formalisering, organiseringsform og et nytt nettverk. Men det er langtidsprosjekt og vil bli mer synlig i 2021. I mellomtiden vil min dugnadsinnsats/service til andre være via: Healing Charity som nå er overskrift på websidene . Selv om jeg som en del av min samfunns / spirituelle dugnad gir privatpersoner tilgang til å bruke bildene til privat bruk vil jeg minne om opphavsretten til det som ligger på disse websidene ( som har 33 ulike synlige underdomener);

Healing Charity; Bilder og materiale som finnes på disse websider tilhører VilDu Utvikling og er tilgjengelig for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er kunn gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges/brukes videre uten tillatelse fra opphavseier. 

Navigasjon på sidene: Føl hva som er best for deg, bruk intuisjonen og ta ansvar for egne valg.

Min spesialkompetanse er å være endringskonsulent, leder, veileder, mediator og stå i alle typer av omstillinger/overganger.  Som multisjel er  min hovedressurs «klarviten» og telepati (snakker på sjeleplan),  ser/føler/ synliggjør energier, jeg ser intuitivt enkeltindividet på flere plan og har en evne til å fange opp / synliggjøre gruppe-potensiale.  Mitt  hovedfokuset videre å være  spirituell leder, spirituell mentor, alkymist,  mediator / budbringer og kommuniserer direkte fra «higher mind/higher heart/higher self»  og min gruppebevissthet.

Navnet Holyheart kom til meg i en lang prosess for 3 år siden og det er i forbindelse med mitt forhold og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame. 

Velkommen til å oppdage ditt lysende potensiale, velkommen til å selvoppdagelse,  og velkommen til å erfare hva som får deg til å føle livsglede som enkeltperson, leder og teamarbeider.

Lysets Budbringer 

I AM Holyheart,
VilDu Utvikling / Healing Charity
Spirituell leder,  veiviser, healer, katalysator og budbringer/mediator.

www.VilDu.no,  www.Holyheart.no , www.LysSenter.no ,  www.SjelenKaller.no
www.Healing.Photos ,    www.JegSerDeg.no, +++