VilDu Utvikling Info

Det begynte i de dager…. VilDu Personalutvikling ble grunnlagt i 2001 og de første 10 årene var det fokus på: Pedagogisk ledelse og veiledning, «Arbeidsglede og medarbeiderskap»,  «Livsglede og motivasjon», «Selvinnsikt i team og ledelse» og «Sjef, leder og venn».

Teamene har endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing. De siste årene har det var mer kunstnerisk fokus og vært en lang reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp, sjel og sinn. Jeg ønsker å samle alt jeg har erfart, lært og oppdaget i mitt liv, jeg ønsker å kunne bruk all kunnskap, visdom  og kompetanse på alle plan og samle det ……… (pågående produktsutvikling…)

Formell utdanning: Barnehagelærer, Lektor / Master i «Barnehage- og profesjonkunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Barnehagelærer ( jobbet 10 år som styrer i barnehage).
Bedriften er foreløpig flyttet til Raveien i Sandefjord og der jeg har brukt tiden til å skrive  boken :   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«.

Min spesialkompetanse er å være endringskonsulent, veileder, mediator og stå i alle typer av omstillinger/overganger.  Som multisjel er  min hovedressurs «klarviten» og telepati (snakker på sjeleplan),  ser/føler/ synliggjør energier, jeg ser intuitivt enkeltindividet på flere plan og har en evne til å fange opp / synliggjøre gruppe-potensiale.  Mitt  hovedfokuset videre å være  spirituell leder, spirituell mentor, alkymist,  mediator / budbringer og kommuniserer direkte fra «higher mind/heart» – det er derfor jeg valgte navnet  Holyheart. Ikke fordi jeg tror jeg er mer hellig en andre, men en påminnelse til meg selv om at jeg ønsker å leve utifra mitt  «hjertets vilje» / «higher heart» i det daglige. 

Velkommen til å oppdage ditt lysende potensiale, velkommen til å selvoppdagelse,  og velkommen til å erfare hva som får deg til å føle livsglede som enkeltperson, leder og teamarbeider.

«I AM Queen of Light,  holding space – feel your soul-self». 

Lysets Budbringer 

I AM Holyheart,
VilDu Utvikling
Spirituell leder,  veiviser, healer og budbringer/mediator.

www.VilDu.no,  www.Holyheart.no , www.LysSenter.no ,  www.SjelenKaller.no
www.Healing.Photos ,    www.JegSerDeg.no, +++