VilDu -Info

Firmaet VilDu Personalutvikling ble startet av Inger M Pedersen i 2001. Det ble mange spennende år som motivator og kursholder, men som den personen jeg tydeligvis er- blir det alltid endring og fremdrift i både liv generellt og arbeidsområdet!

De første 3 årene var det bredt fokus på motivasjon, livsglede og personalutvikling innen alle yrkesgrupper. I 2003-2004 fikk jeg delta i Fram bedriftsutvikling der jeg etterhvert valgt å spisse det inn mot: Pedagogisk ledelse og pedagogisk veiledning, arbeidsglede og «Selvinnsikt i team og ledelse».

Navnet ble senere endret til VilDu Utvikling og Jeg sertifiserte meg innen ulike kartleggingsverktøy og var var en kortere periode innom; Karriereveiledning og rekruttering, teamkartlegging og medarbeiderskap. Siste hovedsatsing var eget konsept; «Sjefskap, lederskap og vennskap».

Etter masterstudie i 2007/2009 innen profesjonsutvikling jobbet jeg som Lektor og flyttet tilbake til Arendal. Her ble ble det mindre jobbing da jeg ble syk, uten at vi fant ut hvorfor, det mange år senere konstatert «AlphaGal syndrom» . I denne krevende perioden ble livets erfaringer med å påvirke en dreining av innhold og fokus. Innhold endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og kunst/healing.  Årene 2012 – 2017 var det mer kunstnerisk fokus og en  lærerik reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp, sjel og sinn.

Bedriften var lokalisert i Sandefjord i 2018 – 2021 og der var fokuset mer som forfatter. Jeg har  skrevet og gitt ut boken:   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«. Jeg ville skrive ned mye av min levde kunnskap, erfarte visdom, egen selvinnsikt og helsemessige personlige utfordringer som påvirket og ga meg en helt ny dybde innen selvutvikling.

Min spesialkompetanse og personlige kompetanse er å være  leder, veileder, mediator og være endringskonsulent i ulike faglige og personlige omstillinger/ overganger. Det er en drivkraft i meg som alltid har troen på at endring og evolusjon er det mest naturlige i livet.

Jeg ønsker også å stimulerer enkeltpersoner til mobilisering av egen kraft og livskraft! Og i den forbindelse ble det også et ønske om å legge mer til rette for å dele av min erfaring, kunst og tekster. Dette som et bidrag til samfunns / spirituell dugnad ved å gi privatpersoner tilgang til å bruke ulikt materiale som ligger på disse Viwebsidene VilDu , SjelenKaller og Healing Charity .

Bilder og materiale som finnes på disse websider tilhører VilDu v/Holyheart og er tilgjengelig for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er kunn gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges/brukes videre uten tillatelse fra opphavseier. Navigasjon på sidene: Føl hva som er best for deg, bruk intuisjonen og ta ansvar for egne valg.

****

Firmanavnet er nå tilbake til oppstarts utgangspunktet VilDu? der poenget er å stille spørsmål; hva er ditt potensiale?  Hva er din drivkraft? hva vil du? hvorfor, hvordan…..m.m… 

Velkommen til å åpne nye dører i ditt indre, til å oppdage ditt lysende potensiale, velkommen til å selvoppdagelse,  og velkommen til å erfare hva som får deg til å føle livsglede som enkeltperson, leder og teamarbeider.

VilDu
Inger AM Holyheart, eier og driver av ca 88 aktive webdomener, samlet på de tre webportalene www.vildu.no, www.SjelenKaller, wwe.Healing.Charity

Formell utdanning: Barnehagelærer, Lektor / Master i «Barnehage- og profesjonkunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse.