I AM Holyheart

Her er litt informasjon om meg som person – egenskaper som gjør at jeg er og velger å leve som jeg gjør.  Neste prosjekt «Healing Charity» m.m… er underveis og vil bli presentert mer vinteren 2020/2021 ….

 

I AM Holyheart  har siden 2001 vært eier av VilDu Utvikling  mer info her..

Litt av min sjelereise og livsoppgave;
Jeg har  hele livet vært telepatisk og kunne se andres sjelepotensiale, selv om jeg ikke oppdaget  hva denne spesielle egenskapen egentlig var  før i 40 årene….Da måtte jeg avlære og jobbe bevisst med å klare skille melom kroppens, sjelens og personlig bevissthet ( disse er naturlig linket sammen i min egenart). En av livsoppgavene mine er å inspirere til at vi aktiverer, henter frem, nærer og lever ut vårt sjelelys og motivere til at vi kan leve ut vår egenart og  sjelepotensiale.  I tillegg til å være mediator/ spirituell healer/mentor lager jeg de senere årene utviklet en måte å lage energibilder med lyskoder ( også i tekstene) som kan bidra til å aktivere din indre kilde – «lyskroppen».   Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre, tør å være vårt hele, forstår visdommen i vårt indre lys  og erfarer hvordan den enkelte kan bidra til en bedre verden. …. og ikke minst hjelpe folk på  deres «vei hjem» – til seg selv!

Et av mitt store livsformål er og har alltid vært  sjelens frigjøring, ekspansjon / evolusjon, der målet er å integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe. Det er hovedfokus på å lære/støtte/ inspirer andre til å ekspandere sitt selvbilde og følelse av selvidentitet.  Hvem er du, hvordan føles det og hvem har laget dine regler for vhem du er og kan være. Som lærer er målet mitt å leve utifra høyere bevissthet / higher mind i samspill med min personlighet og via mitt hjerte leve  mitt høyeste potensiale via embodyment her på jorden. Som en del av å kunne synliggjøre var reise innen selvinnsikt og selvidentitet, har jeg beskrevet endel av min spirituelle reise (Heros Journey) i boken «Sjelen Kaller».

Erfaringer i arbeidslivet;
Nov 1964 inkarnert jeg på 3 stråle: sjel og mentale plan, 2 stråle: personlig plan og 1 stråle: følelsesplan.   Dette og andre kvaliteter har gjort at arbeidslivet mitt har gitt meg mye erfaring som lærer/lektor, senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, Pedagogisk leder, prosjektleder ellers leder i egen bedrift.  Jeg har mastergrad i «Barnehage- og profesjonsutvikling» og skrev masteroppgave om  «Har man noen gang nok tid?».  Jeg elsker å utforske ulike perspektiv, tar ofte initiativ og elsker å finne / erfare hvordan vi som team kan løse oppgavene best mulig sammen. Min største styrke er den intuitive viten, indre visdom, spirituell synergi, personlig væremåte og kompetanse, som leves /videreformidles i et holistisk perspektiv.

Store deler av mitt liv har jeg hatt verv som leder og mentor innen idrett og barn/ungdomsarbeid. Det var et lite opphold i organisert dugnad/verv på slutten av nittitallet og nå de siste 7 årene. Som leder tar jeg lett ulike synsvinkler og inviterer / inspirerer grupper til å se felles mål – men med ulik fremgangsmåte.  I hverdagens magiske møter er  jeg ofte budbringer /mediator til privatpersoner og de som driver enkeltmannsforetak innen helse og velvære.

GeneKeys:
Life Mission; 44,3 Teamwork / Synarchy ( Changer) –  derfor mission; Higher Harmony – Higher Synergy
Evolution; 24,3  Invention/ Silence (Experience) – lytte i de indre sfærer
Radiance;  33,6 Mindfulness / Revelation (Nuture) –  soul support
Purpose 19,6 Sensitivity /Sacrifice ( Intent) –  derfor  purpose; Soul Liberation,  arketype The Sage!

Formålet er; «å integrere sjelens lys/visdom i det jordiske liv «

Om vi ønsker planetarisk endring og evolusjon, ja da kan vi alle bidra med å være vårt beste lysende jeg. Sjelens Lys kan sees på som at hvert menneske er et lysfrø i den store jordiske lysgrid som er i og rundt jorden. Livet mitt handler mye om å hjelpe folk i «spirituelle kriser» – det som for mange kan forbindes med  «The Heros journey». 

Velkommen til å skinne ditt nydelige sjelelys.  Jeg lever som budbringer , katalysator, mediator/spirituell mentor og har fra barnsben helt naturlig snakket/ kommunisert via sjeleplanet. Jeg er opptatt av transcendent væren og  filosofi … og holder på å utvide min kunnskap innen  dette tema. 

Navnet Holyheart kom til meg i en lang prosess forflere år siden og det er i forbindelse med mitt forhold, mitt opphav og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame. 

Mitt  sjelenavn er SunRay,  KaRa  ( sjelegruppe Ka ,  Starname; Soul-Eyna 
Sol- og stjernemandalen tegnet jeg okt.  2012 .

 

 

Jeg tilhører «White Mirror» tribe,  The Signal family, «portal beeing» , Yogi arketype og representerer White Rytmic Mirror energien , som også viser meg sjelens reise her i dette livet.
info fra www.13moon.com
mer info www.lawoftime.org


 Jeg tegnet mitt sjele symbol  SOL  i 2012 noen år tidligere + det jeg retegnet som «Stargate» mange år etter:
      

 

Astrologi;

Og i 2019 ble jeg virkelig klar over hvordan symbolikken stemmer i de ulike systemer…. og det kan også vises i at jeg har balanse  ( mye opposisjoner og squaring…) et «grand cross» i astrologikartet mitt…..  🙂

Med disiplin, frihet, integritet, struktur, ledelse og Divine Order  Violett /purple flame,  Merlin cazimi Solen,  Vesta/ Hestia ( «The shining one»), Lovejoy ved Rahu, GS ved S.Noden og Saturn/Victoria  ( 10th hus)  meg med min livsoppgave. Min indre drivkraft er frigjøring fra EGOèts «krampetak»,  til samspill/ fremdrift der det indre sjeleplan er i hovedsete.  Hovedfoks er ofte å hjelpe folk videre i sin søken etter harmoni, balanse, Åndsfrihet og sjelefrigjøring – finne «veien hjem» .

 

 

Listen under viser noen av de spirituelle Kilder som jeg har brukt de siste 12 årene for å integrere mer og mer av mitt sjeleplan:

«De syv Holotyper», Søren Hauge og Kenneth Sørensen.
«Sjelens Landskap», Stoknes, www.naturlig.no,
Invisible Garment, www.theinvisiblegarment.com
GeneKeys, www.genekeys.com
Magenta Pixie, www.magentapixie.com
Ascension with Ascended Masters, www.alphaimaging.co.nz
Sandra Walter, «Ascension path», www.sandrawalter.com
Human Design, www.jovianarchive.com
Lisa Brown, www.awakeningtoremembering.com
Paul McCarthy, Sirius Ascension
Tammy Majchrzak, «Metatronic Foundation of Light»  
Galaktisk Signatur, www.lawoftime.org