Mine GeneKeys

Jeg liker å sette ord, lage bilder og klargjøre for min egen fokus og bevisstgjøring. Derfor lager jeg disse kortene og bruker de for egen synliggjøring.  Min bevisste og ubevisste Jupiter (23) er med på å synliggjøre min livsoppgave – med mine egne fokusområder og perspektiv. Her er noen av mine  hoved genkeys: