Visjon, mål, livsverk

det er nå på tide å justere både mål, intensjoner og metoder….. dette har vært en lang prosess og dype viktige oppdagelser …..

under utarbeidelse 🙂

Storytelling / Rewrite History
Embodyment – Body Knows
Reflektere over livet – se den dypere forståelsen
Spirituell Healing- justere sin egen oppfattelse , utifra faktiske hendelser….