Visjon, mål, livsverk

Min største drivkraft her i livet har vært undring, refleksjon, bevisstgjøring og gleden ved å oppdage muligheter.
Det være seg oppdagelser til de meste i livet, men i jobbsammenheng i forhold til hva som motiverer ulike mennesker, hva som påvirker våre valg, hvorfor samfunnet er organisert som det er, hvordan vi kan samarbeide og hvorfor de kan være så store forskjeller innen samme profesjon/arbeidsområde.

Hva VIL du?
Hva SER du?
Hvorfor drives vi mot ulike mål?
Hvordan påvirker våre personlige egenskaper og forutsetninger?

Jeg har vel på en måte «plaget» mangt og mye rundt meg med et utømmelig engasjement for å finne hva som ligger bakenfor de valg og bestemmelser som gjøres. Det er noe i min ryggrad som automatisk ser/føler et motiv og er nysgjerrig på «hva som ligger bakenfor»….

Det er noen drivkrefter i oss og i samfunnet som skaper fremdrift uansett om vi vil eller ikke. Det kan diskuteres om hva som er framgang, men naturen vil alltid være i en naturlig spiral-lignende syklus, uansett om vi er enige eller ikke.


I korte trekk har mitt ønske har vært å legge tilrette for motivasjon og livsglede, utnytte v¨år personlige kompetanse og stimulere vår livskraft som både kan gi glede og healing. Men det har vært noe underliggende som har skurret, og jeg har undret meg over hvorfor vi ikke er mer oss selv, skaper gode team, lever i harmoni og har et nærende rettferdig inkluderende samfunn.

I 2012 dro ut på en heidundrane personlig sjelereise og har brukt 10 år på å finne de dypeste følelsene og kartlagt min egen forståelse av både min historie, helsesituasjon, fortid og fremtid. Det ble mye omskriving underveis, da jeg kunne se at det lå en «divine intelligens» en naturlig syklus i våre liv, som krever mye dagbøker, refleksjon og forskning på for å kunne se. MEN , dette førte meg i mange ulike retninger og det førte overraskende til mye egen healing, forståelse og respekt for alt en egentlig ikke kan forklare.

SÅ ….. ja hva vil jeg nå? da jeg skjønner at jeg aldri vil bli ferdig med å finne ut «the real me» …. eller at det ikke finnes noen klare sannheter, annet en autentisk tilstedeværelse her og nå!

…og nå høsten 2022 drar jeg igjen ut på eventyr, det ble flytting 5 ganger så langt i 2022…. hehe ja jeg var klar over at det ville bli et anderledes år, når en følger sin indre intuisjon og forbereder seg til 2 Saturn return:)